Komunikat nr 1/2021 – Wiosna w Solankach, Uroczysty Koncert, Konkurs Chórów i Orkiestr

Logotypy PZChiO oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dzisiaj mija rocznica połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego w jeden Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Było to niezwykle ważne wydarzenie, które połączyło nasze zespoły chóralne i orkiestrowe z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nowy Zarząd Oddziału i Rada Artystyczna zaplanowały najważniejsze wydarzenia: Koncert Wiosna w Solankach (Inowrocław), Uroczysty Koncert z okazji 120-lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej (Bydgoszcz) oraz Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń).

Niestety, wszystkie te plany Oddziału i poszczególnych zespołów pokrzyżował wirus COVID-19, który praktycznie zastopował naszą działalność artystyczną i organizacyjną w roku 2020.

Nie poddajemy się! W 2021 roku (szczególnie w jego drugiej połowie) planujemy ponowną organizację najważniejszych wydarzeń licząc na poprawę sytuacji epidemiologicznej i dokładając wszelkich starań o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich zespołów chóralnych i orkiestrowych.

Przesyłam dziś Państwu podstawowe informacje:

 1. Najważniejsze zaplanowane wydarzenia artystyczne:
  • Koncert „Wiosna w Solankach” – Inowrocław, Park Zdrojowy – całość organizowana na świeżym powietrzu – niedziela, 23.05.2021 r. (organizacja: Wiceprezes ds. Chórów – Eugeniusz Kubski);
  • Uroczysty Koncert z okazji 120-lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej – Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska – sobota, 23.10.2021 r. – organizacja przy zachowaniu odpowiednich uregulowań w zakresie bezpieczeństwa (organizacja: Prezes oraz Wiceprezesi Oddziału);
  • Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Toruń, Zespół Szkół Muzycznych (orkiestry), Kościół MBNP (chóry) – organizacja przy zachowaniu odpowiednich uregulowań w zakresie bezpieczeństwa (organizacja: Prezes oraz Wiceprezesi Oddziału) – sobota, 20.11.2021 r.
 2. Obecne uwarunkowania prawne

  Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami (szczególnie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) możliwe jest w obecnej sytuacji prowadzenie działalności mającej na celu przygotowania wydarzeń artystycznych – oczywiście, co z całą mocą podkreślam przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i regulacji w zakresie COVID-19 (odpowiednio duża sala na próby – dopuszczalna ilość osób wyznaczona przez administratora obiektu, odpowiednie stanowiska do dezynfekcji rąk, używanie maseczek przed próbą i w trakcie przerw, dystans 1,5 m itp.). Zgodnie z aktualnymi obostrzeniami koncert może być zorganizowany przy udziale publiczności wykorzystując do 50% miejsc siedzących, zapewnieniu dystansu i używaniu maseczek przez publiczność.
  W pełni popieram dyrygentów i prezesów zespołów, które nie zdecydowały się do tej pory na wznowienie prób (szczególnie chodzi o zespoły, w których śpiewają lub grają osoby będące w grupie ryzyka). Regulacje prawne są bardzo płynne i mogą się zmieniać! Wszyscy mamy nadzieję, że stopniowa akcja szczepień przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i umożliwi powrót do aktywności artystycznej, czego z nadzieją tak bardzo wyczekujemy.
 3. Sprawy organizacyjne:
  Bardzo prosimy wszystkie zespoły chóralne i orkiestrowe o uzupełnienie składek członkowskich – pilnie za rok 2019 i aktualnych za rok 2020. Wiemy jak trudna jest sytuacja poszczególnych zespołów – znaczna część nie prowadzi prób, członkowie nie wpłacają składek. Niestety Zarząd Oddziału musi ponosić stałe koszty, takie jak: utrzymanie rachunku bankowego, przelewy, telefon, urządzenia i materiały eksploatacyjne (tusz, papier itp.), czynsz (który został radykalnie zmniejszony przez zmianę siedziby). W styczniu zmuszeni byliśmy do przelania 2040,00 zł do ZG PZChiO w Warszawie (część składek( na wyraźne ponaglenia Prezesa ZG – wynegocjowaliśmy zwolnienie z opłaty za obsługę administracyjno-księgową naszego Oddziału, Szczególnie prosimy zespoły z dotychczasowego Oddziału Pomorskiego o uzupełnienie składek i sprawozdań za rok 2020.

W grudniu 2020 r. decyzją Zarządu Oddziału w poczet członków naszego Oddziału został włączony Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto z Białogardu, dyr. Paweł Mielcarek. Witamy serdecznie nowy zespół życząc wielu sukcesów artystycznych i cieszymy się, że zdecydowaliście się Państwo przynależeć do naszego Oddziału.

Wszystkim Członkom naszego Oddziału życzę przede wszystkim – Zdrowia! Obyśmy mogli jak najszybciej pokonać przeciwności losu i cieszyć się naszą działalnością – tym, co dla nas jest najcenniejsze – pielęgnowaniem sztuki muzycznej!

Serdecznie Państwa pozdrawiam!

Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Janusz Stanecki