Okólnik 2/2021 – Wiosna w Solankach, Konkurs Chórów i Orkiestr, 120-lecie Oddziału

Okólnik nr 2/2021
z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z dnia 24.04.2021 r.

 1. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes – Janusz Stanecki, Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski, Dyrektor Artystyczny – prof. Jan Lach, Sekretarz – Kaja Potrzebska, Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej – Piotr Krzemiński, Kierownik Biura – Piotr Haik. Nie udało się przybyć na zebranie dwóm wiceprezesom – Mariuszowi Mikołajczakowi oraz Łukaszowi Łodygowskiemu.
 2. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 23.04.2021 r. niezwykle zasłużonego Druha, Prezesa Towarzystwa Śpiewu Chóru Męskiego „Halka” w Bydgoszczy – Krzysztofa Sowy. Delegacja Zarządu na czele z Prezesem, Kierownikiem Biura i Członkami Zarządu wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu 28.04.2021 r. składając w imieniu nas wszystkich okolicznościowy wieniec.
 3. W wyniku rozstrzygnięć Konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy skromne środki finansowe na następujące działania:
  – Bydgoskie Chóry. Mecenat i promocja twórczości (Urząd Miasta) – 5 bydgoskich chórów,
  – Okolicznościowy Album z dwiema płytami CD z okazji 120-lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej (Urząd Miasta),
  – Wojewódzki Konkursów Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski), Toruń – 20.11.2021 r.
  Nie otrzymaliśmy środków na organizację w Filharmonii Pomorskiej Uroczystego Koncertu z okazji 120-lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej. W związku z tym Prezes Oddziału wynegocjował z Dyrekcją Filharmonii Pomorskiej nowy – ostateczny termin organizacji koncertu, który został zaplanowany na 29.10.2022 r.
 4. Omówiono wspólnie z Przewodniczącym Komisji Odznaki Honorowej – Piotrem Krzemińskim sprawy wnioskowania o odznaki Związkowe, a także odznaczenia państwowe i resortowe z okazji Jubileuszu 120-lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej oraz Jubileuszu 110-lecia powstania Oddziału Pomorskiego w Toruniu. Na 26.06.2021 r. zapanowaliśmy posiedzenie Zarządu i Rady Artystycznej w celu omówienia planów organizacyjnych, w tym również wniosków o przyznanie odznak i odznaczeń.
 5. W związku z organizacją w br. Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalono korekty do Regulaminu Konkursu, który znajduje się do pobrania tutaj: https://pzchiokp.pl/wojewodzki-konkurs-chorow-i-orkiestr/ . Liczymy, że chóry i orkiestry wznowią swą działalność od września br. i możliwa będzie organizacja wydarzenia, przy założeniu wielu zmian w regulaminie ułatwiających przygotowanie się do Konkursu.
 6. W związku z realizacją Albumu z 2 płytami z okazji 120-lecia prosimy wszystkie chóry i orkiestry (również z regionu toruńsko-włocławskiego) o nadesłanie do 15 czerwca następujących dokumentów:
  • Krótkiej historii chóru lub orkiestry – do 230 wyrazów (połowa strony A4),
  • Dobrej jakości zdjęcia (nie musi być aktualne),
  • Nagrania jednego utworu w wykonaniu chóru lub orkiestry – dobrej jakości, nie musi być aktualne
   Wszystkie pliki prosimy przesłać na adres mailowy: sekretariat@pzchiokp.pl
   SPRAWA BARDZO PILNA!
 7. WIOSNA W SOLANKACH
  Informujemy, że Koncert Chórów pn. Wiosna w Solankach, który był zaplanowany na 23.05.2021 r. w Inowrocławiu zostaje ODWOŁANY.
  Dziękujemy Wiceprezesowi ds. Chórów – Eugeniuszowi Kubskiemu za wszelkie starania, które miały doprowadzić do realizacji Koncertu. Niestety, sytuacja pandemiczną oraz obowiązujące obostrzenia uniemożliwiły organizację Koncertu.
 8. Przypominamy o nadsyłaniu drogą elektroniczną sprawozdań z działalności zespołów w 2020 roku na adres mailowy Oddziału oraz opłacaniu składek! Sprawa bardzo pilna!
 9. Liczymy na to, że od jesieni br. Powoli będziemy wracać do normalności! Gorąco zachęcam do pozytywnego myślenia o udziale chórów i orkiestr w Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbędzie się 20.11.2021 r. w Toruniu. Termin zgłoszeń – 08.10.2021 r.

Wszystkim członkom zespołów życzymy dużo zdrowia!

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                   Janusz Stanecki – Prezes Oddziału