Okólnik nr 1/2023

Logo Oddziału

Okólnik nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Zebranie Zarządu Oddziału

17 grudnia 2022 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się zebranie Zebranie Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Prezes Janusz Stanecki podsumował uroczystości z okazji 120-lecia społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej i 110-lecia powołania Pomorskiego Związku Śpiewaczego w Toruniu, które odbyły się 29.10.2022 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tego samego dnia w salach koncertowych Akademii Muzycznej zorganizowano Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uroczyste Spotkanie

 1. Uroczyste Spotkanie Jubileuszowe odbyło się o godzinie 16:00 w Foyer Filharmonii Pomorskiej. Władze wojewódzkie, miejskie i związkowe reprezentowali:
  Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Michał Sztybel – Wiceprezydent Miasta Bydgoszcz
  prof. Dariusz Dyczewski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
  Jan Szopiński – poseł na Sejm RP
  Wygłoszono okolicznościowe przemówienie oraz wręczono nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.
 2. Okolicznościowe gratulacje Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbeckiego otrzymali: prof. Jan Lach, Eugeniusz Kubski, Marcin Makowski, Mariusz Mikołajczak, Jerzy Cieślak, prof. dr hab. Janusz Stanecki, Zbigniew Raczkowski, Beata Różańska, Waldemar Szafrański, Adam Filipski.
  Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr wraz z nagrodą finansową.
 3. Nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego otrzymali:
  prof. Jan Lach – Dyrektor Artystyczny Oddziału, Piotr Krzemiński – Przewodniczący Komisji ds. Odznaki Honorowej, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 4. Medale Prezydenta Bydgoszczy otrzymali:
  Magdalena Filipska, Kaja Potrzebska, Piotr Haik, Zbigniew Rydelski, Edward Filipiak.
 5. Odznaki Honorowe przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymali:
  Złota Odznaka z brylantem:
  Eugeniusz Kubski, prof. Jan Lach, Józef Szews,
  Złota Odznaka z wieńcem laurowym:
  Piotr Krzemiński, prof. dr hab. Janusz Stanecki, Michalina Spychalska, Marian Wiśniewski, Mieczysław Piekarski.
 6. Srebrne Odznaki Honorowe przyznane przez Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZChiO otrzymali: Jacek Kałamarski oraz Robert Stranc.
  Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe Albumy (z płytą CD) wydane z okazji Jubileuszu dzięki środkom pozyskanym w 2021 r. z Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Koncert Jubileuszowy oraz ogłoszenie wyników Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawkso-Pomorskiego

 1. Uroczysty Koncert Jubileuszowy odbył się o godzinie 17:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej. Było to w opinii wielu słuchaczy niezwykłe wydarzenie artystyczne. W koncercie wzięło udział prawie 500 wykonawców, co było dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Wykonawcami koncertu byli:
  • Uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   Chór Cantare (Białe Błota) – dyr. Zbigniew Rydelski,
   Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka (Bydgoszcz) – dyr. Kaja Potrzebska,
   Chór Męski im. Stanisława Moniuszki (Żnin) – dyr. Beata Różańska,
   Chór Męski Echo im. prof. Pawła Osińskiego (Grudziądz) – dyr. Jerzy Cieślak,
   Zespół Śpiewaczy Appassionata (Toruń) – dyr. Jakub Hejnicki,
   Chór Mieszany Dzwon (Bydgoszcz) – dyr. Agnieszka Jędrzejewska-Stachura,
   Chór Św. Antoniego (Toruń) – dyr. Małgorzata Jankowska,
   Chór Lutnia Nova (Aleksandrów Kujawski) – dyr. Kaja Potrzebska,
   Chór Constellatio (Toruń) – dyr. Małgorzata Jankowska,
   Towarzystwo Śpiewu Halka (Inowrocław) – dyr. Waldemar Szafrański
  • Uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych (Bydgoszcz) – dyr. Krzysztof Beszczyński, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP (Waganiec) – dyr. Marek Dybowski,
   Mogileńska Orkiestra Dęta – dyr. Mariusz Mikołajczak
  • Uczestnicy programu Bydgoskie Chóry. Mecenat i promocja twórczości:
   Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka w Bydgoszczy – dyr. Kaja Potrzebska,
   Chór Mieszany Dzwon – dyr. Agnieszka Jędrzejewska-Stachura,
   Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce – dyr. Michalina Spychalska,
   Chór Medici Cantares – dyr. Joanna Krause
  • Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – dyr. Magdalena Filipska i Justyna Narewska
  • Orkiestra Mandolinowa Campanella z Cekcyna – dyr. Adam i Magdalena Filipscy
  • Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
 2. Podczas Koncertu odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najlepszymi zespołami w poszczególnych kategoriach okazały się:
  • w kategorii chórów jednorodnych – Chór Męski Echo im. prof. Pawła Osińskiego (Grudziądz) pod dyrekcją Jerzego Cieślaka,
  • w kategorii chórów mieszanych – Towarzystwo Śpiewu Halka (Inowrocław) pod dyrekcją Waldemara Szafrańskiego,
  • w kategorii chórów kameralnych – Chór Collegium Cantorum (Chełmno) pod dyrekcją Michała Rajewskiego,
  • w kategorii orkiestry młodzieżowe – Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych (Bydgoszcz) pod dyrekcją Krzysztofa Beszczyńskiego,
  • w kategorii orkiestry OSP – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP (Waganiec) pod dyrekcją Marka Dybowskiego,
  • w kategorii orkiestry stowarzyszeń, domów kultury i inne – Mogileńska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Mariusza Mikołajczaka.
 3. Grand Prix i Nagrodę Marszałka dla najlepszego zespołu konkursu otrzymały:
  • Towarzystwo Śpiewu Halka (Inowrocław) pod dyrekcją Waldemara Szafrańskiego,
  • Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych (Bydgoszcz) pod dyrekcją Krzysztofa Beszczyńskiego.
 4. W trakcie Koncertu wyświetlane były plansze z przebiegiem wydarzenia, mecenasami i sponsorami oraz okolicznościowymi zdjęciami chórów i orkiestr. Sprawny przebieg całości koncertu możliwy był przy bardzo dużej dyscyplinie zdecydowanej większości zespołów chóralnych i orkiestrowych. Zarząd Oddziału z przykrością stwierdził, że dwa zespoły (Collegium Cantorum z Chełmna oraz Orkiestra Solino z Inowrocławia) nie wystąpiły podczas koncertu i opuściły gmach Filharmonii w trakcie przerwy.
 5. Organizatorem Uroczystości Jubileuszowych oraz Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr był zespół roboczy pod przewodnictwem Prezesa Oddziału w następującym składzie:
  • Magdalena Filipska – Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
  • Justyna Narewska – Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
  • Kaja Potrzebska – Chór Halka w Bydgoszczy oraz Lutnia Nova w Aleksandrowie Kujawskim,
  • Piotr Haik – Kierownik Biura Oddziału.
 6. Prezes podkreślił również duże zaangażowanie Wiceprezesów – Eugeniusza Kubskiego i Mariusza Mikołajczaka w zakresie zachęcania zespołów chóralnych i orkiestrowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 7. Szczegółowe wyniki Konkursu dostępne są pod tym linkiem: https://pzchiokp.pl/wyniki-wojewodzkiego-konkursu-chorow-i-orkiestr/

Wnioski o odznaki honorowe PZChiO

Zarząd poparł jednogłośnie wnioski o przyznanie odznak honorowych przez Zarząd Główny skierowane przez chóry: Dzwon z Bydgoszczy i Echo w Grudziądzu.

Odznaczenia państwowe

Wnioski o odznaczenia państwowe skierowane będą do odpowiednich władz za pośrednictwem Zarządu Oddziału. Wnioski od zespołów chóralnych muszą być skonsultowane z Wiceprezesem Eugeniuszem Kubskim, natomiast wnioski od zespołów orkiestrowych z Wiceprezesem Mariuszem Mikołajczakiem. Termin złożenia kompletnych wniosków do Biura Oddziału – 31.01.2023.

Wniosek Chóru Collegium Medicum

Na wniosek Chóru Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy dotyczący przyjęcia Zespołu w szeregi PZChiO. Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku i zgodnie z uchwałą z dnia 17.12.2022 r. Chór Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy staje się członkiem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z dniem 01.01.2023 r. Gratulujemy!

Plan artystyczny i organizacyjny na 2023 r.

Zarząd zatwierdził wstępne plany artystyczne i organizacyjne na rok 2023:

 1. złożenie wniosków o dofinansowanie:
  • Wojewódzkiego Konkursu chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  • programu Bydgoskie Chóry. Mecenat i promocja twórczości – do Urzędu Miasta Bydgoszczy
 2. koncerty chórów i orkiestr – Dyrektor Artystyczny prof. Jan Lach:
  • chóralny koncert kolędowy – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, 22.01.2023 r., godz. 15:00
 3. udział chórów w koncertach Maryjnych „Z różą” – współorganizacja z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy
 4. Wiosna w Solankach – 28.05.2023 r.
 5. jubileusze zespołów:
  • Dzwon Bydgoszcz – 100-lecie
  • Halka Inowrocław – 100 lecie, 26.05.2023

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

W związku z nadchodzącym końcem kadencji obecnych władz Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Zarząd ustalił termin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 30.09.2023 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Życzenia

Zarząd Oddziału składa wszystkim zespołom chóralnym i orkiestrowym najserdeczniejsze życzenia noworoczne – wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów artystcznych!