Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

30.09.2023 r. w Auli Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Artystycznej Oddziału za lata 2019-2022, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi kadencji 2019-2023 absolutorium.

Następnie w drodze głosowania tajnego wybrano Zarząd Oddziału na kadencję 2023-2027. Walne Zebranie postanowiło zachować dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej, a nowo wybrany Zarząd powołał do swojego składu Dyrektora Artystycznego.

Poniżej prezentujemy skład Zarządu oraz Rady Artystycznej:

 1. Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w sładzie:
  • Prezes – prof. Janusz Stanecki,
  • Dyrektor Artystyczny – prof. Jan Lach
  • Wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski,
  • Wiceprezes ds. orkiestr – Jacek Kałamarski,
  • Skarbnik – Irena Nowak,
  • Sekretarz – Kaja Potrzebska,
  • Członek Zarządu – Adam Filipski,
  • Członek Zarządu – Marcin Makowski,
  • Członek Zarządu – Wojciech Putz
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału:
  • Przewodnicząca – Irena Owczarzak,
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Wojciech Chmieliński,
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Ronowicz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów artystycznych i organizacyjnych!

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, od lewej: Wiceprezes ds. Chórów – Eugeniusz Kubski, Prezes – Janusz Stanecki, Członek Zarządu – Adam Filipski, Wiceprezes ds. orkiestr – Jacek Kałamarski, Członek Zarządu – Wojciech Putz, Członek Zarządu – Marcin Makowski, Sekretarz – Kaja Potrzebska, Dyrektor Artystyczny – prof. Jan Lach, Skarbnik – Irena Nowak
W tle: Sztandar Towarzystwa Śpiewu Św. Cecylia z Czyżkówka w Bydgoszczy.