Okólnik 1/2024

Okólnik Prezesa Zarządu nr 1/2024 z dnia 27.01.2024 r.

 1. W szeregi naszego Związku wstąpił z dniem 01.01.2024 r. Stowarzyszenie Tucholski Chór Gospel „AVE”, którego Prezesem jest Donata Świerczyńska, a dyrygentem Radosław Meger. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
 2. 20.01.2024 roku odbyły się w Toruniu uroczystości i koncert z okazji 5-lecia Zespołu Śpiewaczego Appassionata. W uroczystości uczestniczył Prezes Oddziału, który wręczył Chórzystom Odznaki Honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Całemu Zespołowi gratulujemy, życzymy powodzenia i wielu sukcesów artystycznych!

Rada Artystyczna

09.12.2023 roku odbyło się w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pierwsze Zebranie nowego Zarządu Oddziałku Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Na wniosek Dyrektora Artystycznego – prof. Jana Lacha powołano Radę Artystyczna Oddziału w następującym składzie:

 • prof. Jan Lach – Dyrektor Artystyczny, Członek Zarządu, Członek Komisji ds. Odznaki Honorowej
 • prof. dr hab. Renata Szerafin Wójtowicz,
 • mjr dr Dominik Sierzputowski,
 • dr Magdalena Filipska,
 • Janusz Sierszulski,
 • Krzysztof Beszczyński,
 • Robert Stranc,
 • Zbigniew Jodłowski.

Planowana działalność w 2024 roku

 1. Ogólnopolski Festiwal „Surrexit Vere” (Konkurs organistów kościelnych i Konkurs chóralny) odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2024 roku we Włocławku. Organizatorem jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nasz Związek jest współorganizatorem. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Festiwalu: https://www.amuz.bydgoszcz.pl/wydarzenia/surrexit-vere/
 2. Koncerty Maryjne „Z różą” zaplanowano na maj 2024. Organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy współudziale naszego Oddziału. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie.
 3. Wojewódzki Przegląd Chórów – Wiosna w Solankach odbędzie się 19.05.2024. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie.
 4. IV Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2024 roku w godzinach 9:30-17:30 we Włocławku. W najbliższym czasie opublikowany zostanie Regulamin Konkursu.
  Serdecznie zapraszamy Chóry i Orkiestry z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w tym wydarzeniu! Przewidujemy nagrody finansowe Marszałka Województwa za zdobycie Grand Prix (odrębnie dla przeglądu chórów i przeglądu orkiestr) oraz nagrody finansowe Prezydenta Miasta Włocławka dla najlepszych zespołów chóralnych i orkiestrowych w poszczególnych kategoriach. Konkurs odbędzie się w ramach Dni Włocławka.
 5. 11.11.2024 na Starym Rynku lub Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznych. Organizatorem jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna przy współpracy naszego Oddziału. Szczegółowe informacje przekażemy w późniejszym terminie.
 6. Planujemy organizację II koncertu Orkiestr Młodzieżowych w Lipnie i Skępem. Wszelkie szczegóły zostaną opublikowane po spotkaniu Prezesa Oddziału ze Starostą Lipnowskim w dniu 10.02.2024.

Składki członkowskie. Dalsze funkcjonowanie Oddziału

Zarząd Oddziału podczas posiedzenia w dniu 09.12.2023 zajął się niezwykle ważną sprawą. Na prośbę Prezesa Oddziału, Kierownik Biura – Piotr Haik dokonał podsumowania zobowiązań z tytułu składek członkowskich za lata 2020-2023, czyli od momentu utworzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

W piśmie skierowanym do Zarządu Oddziału poinformował o wystosowaniu dnia 08.11.2023 (do Zespołów zalegających z przekazaniem składek członkowskich) maila z prośbą o konkretne deklaracje. Okazało się, że w skali całego Oddziału zadłużenie z tego tytułu wyniosło wręcz niewyobrażalną kwotę ponad 25.286,00 zł + brak wpłat ze strony 6 orkiestr dętych z byłego Oddziału Pomorskiego w Toruniu.
Fakt ten wpływa na bardzo trudną sytuację finansową naszego Oddziału. Wszystkie Zespoły składając deklarację o wstąpieniu w szeregi PZChiO zobowiązały się do regularnego uiszczania składek członkowskich, które umożliwią naszą działalność.

Koszty funkcjonowania są bardzo duże i obejmują m.in.: opłaty i prowizje za rachunek bankowy, zakup materiałów i usług, obciążenia wobec Zarządu Głównego, opłaty za domenę i serwer, opłaty telekomunikacyjne, zakup odznak honorowych i legitymacji, wynagrodzenia i pochodne będące po stronie Oddziału oraz wiele innych. Wielkim obciążeniem jest zapewnienie wkładu finansowego Oddziału przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków samorządów terytorialnych. Przeciętnie stanowi on 20% wartości każdego zadania, a jego brak skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosków.

Zarząd Oddziału podczas posiedzenia w dniu 9.12.2023 roku podjął decyzję o umorzeniu zobowiązań za lata 2020-2021 (ze względu na trudne okoliczności związane z COVID-19).
Bezwzględnie wymagalne są zobowiązania za lata 2022-2023! Ostateczny termin uregulowania zadłużeń został wyznaczony na 31 marca 2023 r. Prosimy wszystkie Zespoły o dopilnowanie tego terminu i wpłatę na rachunek bankowy Oddziału. Wszelkich informacji i rad udziela Kierownik Biura – Piotr Haik: sekretariat@pzchiokp.pl lub: 739907482 (prosimy dzwonić po godz. 16:00).

Na początku kwietnia odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu, na którym dokonana zostanie korekta listy Zespołów będących członkami naszego Oddziału (w przypadku braku uregulowania zaległości zespół zostanie z niej skreślony).

PROSIMY O NIEZWYKLE POWAŻNE I ODPOWIEDZIALNE PODEJŚCIE DO PRZESTAWIONEJ SYTUACJI!!!

Składki członkowskie na 2024 rok

Zarząd Oddziału, ze względu na kondycję finansową, podjął uchwałę o niewielkim podniesieniu składek członkowskich na 2024 rok (znacznie poniżej potrzeb). Składki nie były podnoszone od 2014 roku, natomiast inflacja i wzrost cen sprawiły, że nasz Oddział znalazł się w trudnym trudnej sytuacji. Przyjęto następujące wysokości składek:

 • Członkowie powyżej 18 lat – dotychczasowa składka 32,00 zł, nowa składka 39,00 zł (rocznie)
 • Członkowie w wieku 13-18 lat – dotychczasowa składa 21,00 zł, nowa składka 18,00 zł (rocznie)
 • Członkowie w wieku do 13 lat – dotychczasowa składka 6,00 zł, nowa składka 7,00 zł (rocznie)

Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania za rok 2023 w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza: https://forms.office.com/e/LN5W5csXV3. Termin złożenia sprawozdania upływa z dniem 10.02.2024 roku.

Życzenia

Wszystkim członkom naszego Oddziału, w imieniu Zarządu oraz Rady Artystycznej, składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów artystycznych w 2024 roku!