Podziękowania

Z całego serca chciałbym podziękować członkom Zarządu Oddziału, członkom Rady Artystycznej, delegacjom Chórów i Orkiestr, którzy tak licznie wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych naszego nieodżałowanego Dyrektora Rady Artystycznej – śp. prof. Jana Lacha w dniu 2. lutego. W szczególności chciałbym podziękować delegacjom Chórów, które przybyły z pocztami sztandarowymi!

Dziękuję również Kierownikowi Biura za niezwykle sprawne i natychmiastowe zamieszczanie informacji do Zespołów oraz przygotowanie i zamieszczenie w magazynowym wydaniu Gazety Pomorskiej (z dnia 02.02) nekrologu w imieniu Zarządu i Rady Artystycznej. Panu Kierownikowi Biura i Pani Skarbnik Oddziału dziękuję za zamówienie pięknego wieńca, który w imieniu nas wszystkich złożyłem na grobie Profesora.

Pielęgnujmy Pamięć o naszym Dyrektorze, który tyle dla nas wszystkich zrobił w swoim życiu!

Cześć Jego Pamięci!

Prezes Oddziału – Janusz Stanecki