Okólnik 4/2020

Okólnik nr 4/ 2020 Prezydium Zarządu
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
z dnia 28. września 2020 roku

 1. W dniu 24. września br. odbyło się w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału (Prezes, Wiceprezesi, Dyrektor Artystyczny, obecny był również Kierownik Biura). O zwołaniu Zebrana w tym gronie zadecydowały względy epidemiczne. Zarząd z niepokojem śledzi obecną sytuację, związaną z pandemią Covid – 19. Część chórów i orkiestr wznowiła próby jeszcze przed wakacjami ( w ograniczonym zakresie ). Od września duża część zespołów rozpoczęła działalność – nie bez przeszkód – sytuacja nadal nie napawa optymizmem.
 2. W lipcu br. Prezes – Janusz Stanecki i Kierownik Biura – Piotr Haik, przy pomocy Prezesa Chóru Męskiego Halka w Bydgoszczy – Krzysztofa Sowy, doprowadzili do przeniesienia (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) Biura Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PZChiO z dotychczasowej siedziby w budynku przy ul. Toruńskiej 30 do budynku Akademii Muzycznej przy ul. Warmińskiego 13. Równocześnie zlikwidowano Biuro dotychczasowego Oddziału Pomorskiego w Toruniu. Było to wielkie wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Dzięki uprzejmości Prezesa – Krzysztofa Sowy, większość materiałów nutowych i część dokumentów dotychczasowego Oddziału Bydgoskiego została zdeponowana w siedzibie Chóru Męskiego Halka. Wszystkie aktualne dokumenty z obu dotychczasowych Oddziałów są już w nowej siedzibie.
  Biuro Oddziału Kujawsko – Pomorskiego będzie funkcjonowało od dnia 1. 10. 2020. w następującym zakresie:
 • dużury Kierownika Biura – każdy wtorek w godzinach 13:00-15:00
 •  kontakt telefoniczny – nr tel 739 907 482 lub 731 349 206
 •  kontakt mailowy sekretariat@pzchiokp.pl
 •  adres : ul. Warmińskiego 13, 85-054Bydgoszcz
  Ze względu na obecną sytuację zachęcamy do kontaktowania się z Kierownikiem Biura telefonicznie, mailowo lub przesłanie korespondencji na adres Biura.
 1. Prezydium Zarządu Oddziału zaakceptowało, przygotowany przez Dyrektora Artystycznego Oddziału – prof. Jana Lacha, Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr „ O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, który odbędzie się, z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa, w dniu 28. listopada br. w Toruniu. Ustalono wstępne składy jurorskie. Zachęcamy zespoły chóralne i orkiestrowe z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zrzeszone i niezrzeszone w PZChiO do wzięcia udziału w Konkursie. Prezes Oddziału czyni starania o uzyskanie dodatkowych środków na nagrody finansowe dla najlepszych zespołów Konkursu ( Regulamin i Karta Zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Oddziału ).
 2. Prezydium Zarządu Oddziału z wielkim niepokojem przyjęło informację Kierownika Biura o braku przelewów za składki członkowskie ze strony wielu zespołów chóralnych i orkiestrowych naszego Oddziału. Zarząd rozumie trudną sytuację niektórych zespołów, związaną z pandemią Covid – 19.
  Wydatki i koszty stałe na utrzymanie biura ( do końca lipca czynsz był bardzo wysoki ), utrzymanie rachunku bankowego ( podwyżka ze strony Banku ), aparatu telefonicznego wraz z internetem, koszty przeprowadzki, przyszłe koszty do ZG PZChiO – obsługa finansowa i część składek oraz inne koszty administracyjne i biurowe – muszą być pokrywane na bieżąco!!!
  Do końca września tylko część tych kosztów udało się pokryć ze składek członkowskich, duża kwota została pożyczona z innego zadania, koszty przeprowadzki i zakupu niszczarki do dokumentów pokrył Prezes Oddziału ze środków prywatnych.
  BARDZO PROSIMY O PILNE UREGULOWANIE WSZYSTKICH ZALEGŁOŚCI PRZEZ NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY:
 • Chór Fordonia
 • Chór Collegium Cantorum
 • Chór Inovroclaviensis Cantus
 • Chór Orfeusz
 • Janowiecka Orkiestra Dęta
 • Orkiestra Dęta w Pruszczu Pomorskim
 • Orkiestra Zespołu Szkół Elektronicznych
 • Chóry i Orkiestry dawnego Oddziału Pomorskiego.
 1. Prezydium Zarządu Oddziału przesyła wszystkim Zespołom życzenia ZDROWIA i jak najszybszego powrotu do normalnej działalności!!! Liczymy na spotkanie podczas Konkursu w dniu 28.11. w Toruniu oraz koncertów chórów i orkiestr !!!