Komunikat Prezesa Zarządu Oddziału Kujawsko–Pomorskiego do Kapelmistrzów Orkiestr Dętych, Muzyków Orkiestrowych oraz zainteresowanych Dyrygentów Chórów!

Dyrygentura Orkiestr Dętych – Akademia Muzyczna
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Szanowni Państwo!

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy prowadzi studia licencjackie na kierunku Dyrygentura w specjalności Dyrygentura Orkiestr Dętych! Studia prowadzone są już od trzech lat. W tym roku kończy je pierwszych dwóch dyplomantów. Przy realizacji programu studiów zaangażowana jest znakomita kadra dydaktyczna. Praktyki dyrygenckie i koncerty dyplomowe odbywają się w znakomitej zawodowej Orkiestrze Wojskowej w Bydgoszczy. Poniżej koncert dyplomowy tegorocznego absolwenta – Karola Ratkowskiego – oczywiście nagrany zdalnie i ze składem kameralnym orkiestry, ze względu na sytuację epidemiczną: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ixLAq_yJJ68&feature=emb_logo.

W październiku br. uruchamiamy studia II stopnia – magisterskie na tej specjalności (dla absolwentów studiów licencjackich, również innych specjalności, dostosowane do faktu, że studenci mogą być osobami pracującymi z orkiestrami dętymi, chórmistrzami lub muzykami grającymi w zespołach).

Czynimy starania, żeby chętni studenci mogli podjąć szkolenie w zakresie szkolenia wojskowego i uzyskania po zakończeniu studiów stopnia podporucznika. Stwarza to również możliwość pracy dyrygenckiej w orkiestrach wojskowych.

Gorąco zachęcam do podjęcia studiów! Na stronie uczelni w zakładce Rekrutacja znajduję się wsztstkie informacje!

Serdecznie pozdrawiam!

                                                           Janusz Stanecki – Prezes Oddziału