Okólnik nr 1/2022

Okólnik nr 1/2022 z posiedzenia Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z dnia 19.03.2022 r.

 1. Posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Dyrektora Artystycznego – prof. Jana Lacha oraz Przewodniczącego Komisji ds. odznak – Piotra Krzemińskiego odbyło się w sobotę 19.03.2022 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 2. Prezes Janusz Stanecki przedstawił krótkie podsumowanie z działalności Oddziału w 2021 roku – niezwykle trudnym – obarczonym dużymi ograniczeniami ze względu na COVID-19. Pomimo wielu trudności udało się zrealizować następujące projekty:
  • Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 listopada 2021 roku w Toruniu (projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) https://fb.watch/caRiLYivvk/ .
   Przesłuchania chórów odbyły się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy a przesłuchania orkiestr w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Uroczyste ogłoszenie wyników z udziałem dyrygentów i prezesów (ze względów pandemicznych) odbyło się również w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu. Najlepsze zespoły chóralne i orkiestrowe otrzymały Grand Prix i Nagrodę Marszałka Województwa. Były to:
   • Chór Św. Cecylia z Chełmży, dyrygent Tomasz Niżygorocki
   • Orkiestra Mandolinowa Campanella z Cekcyna, dyrygent Adam Filipski
  • Album z płytą CD – 120-lecie społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej (projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy). Album zostanie wręczony wszystkim zespołom podczas planowanego na czerwiec Walnego Zebrania Oddziału.
  • Bydgoskie chóry. Mecenat i promocja twórczości (projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy). Projekt został zrealizowany w drugiej połowie 2021 roku i obejmował koncerty bydgoskich chórów i dofinansowanie ich działalności. Wzięły w nim udział 4 zespoły: Chór Mieszany Dzwon, Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce, Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka oraz Chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej Medici Cantares.
 3. Kierownik Biura – Piotr Haik przedstawił stan ilościowy zespołów należących do Oddziału – mamy 22 chóry i 13 orkiestr. Poinformował również o zaległościach kilku zespołów w opłaceniu składek za lata 2019-2020 oraz małej ilości odesłanych sprawozdań z działalności za rok 2021. Prosimy o pilne uregulowanie zaległości!
  Odbyła się również krótka dyskusja na temat przedstawionych informacji dotyczących realizacji zadań w roku 2021. Zwrócono uwagę, że od momentu połączenia oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego w dniu 01.03.2020 r. poziom składek członkowskich znacząco się różnił w poszczególnych regionach. Zarząd Oddziału podjął jednogłośnie Uchwałę nr 1/2022 w sprawie wyrównania wysokości składki członkowskiej do zapłaty w roku 2022 do poziomu 32 zł/rok za każdego członka zespołu (jest to wysokość obowiązująca od 2014 roku w byłym Oddziale Bydgoskim). Sytuacja finansowa Oddziału jest bardzo trudna. Utrzymanie biura, jego kierownika, koszty materiałowe, abonamenty, prowadzenie konta, przesyłanie części składek i opłat administracyjnych do Zarządu Głównego kosztuje bardzo wiele. Prosimy o wyrozumiałość, szczególnie zespoły z byłego Oddziału Pomorskiego.
 4. Prezes przedstawił plany artystyczne i organizacyjne na rok 2022.
  Najważniejszym wydarzeniem będzie Uroczysty Koncert (planowany od dwóch lat) w Filharmonii Pomorskiej z okazji 120-lecia społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej oraz przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Oddziału Pomorskiego w Toruniu. Ze względów finansowych jesteśmy zmuszeni połączyć oba wydarzenia. Uroczyste obchody planujemy na 29 października br o godz. 17:00 z ogłoszeniem wyników Wojewódzkiego Konkursu Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który byłby przeprowadzony tego samego dnia w godzinach dopołudniowych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (otrzymaliśmy jedynie dofinansowanie na organizację Konkursu o Puchar Marszałka, nie otrzymaliśmy dotacji na koncert z Urzędu Miasta w Bydgoszczy).
  O godzinie 16:00 odbyłoby się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszów połączone z wręczeniem odznaczeń, nagród i wyróżnień. Dyrektor Rady Artystycznej przedstawił propozycje utworów dla chórów i orkiestr do wspólnego wykonania. Szczegóły zostaną podane niebawem.
  Na wniosek Prezesa Oddziału Zarząd przyjął listę osób proponowanych do nagród Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Dodatkowo, kolejna lista zostanie skonsultowana również do Prezydenta Miasta Torunia. Zarząd zobowiązał wiceprezesów ds. chórów oraz orkiestr do złożenia wniosków (poprzez Przewodniczącego Komisji ds. Odznak) o przyznanie zasłużonym działaczom naszego Oddziału odznaczeń państwowych i odznak honorowych PZChiO.
  Otrzymaliśmy również dotację od Prezydenta Miasta Bydgoszczy w ramach projektu Bydgoskie chóry. Mecenat i promocja twórczości. Planujemy wykorzystanie części tej dotacji na pokrycie kosztów Filharmonii Pomorskiej.
  Uroczysty Koncert Jubileuszowy w dniu 29.10 ma stać się wielkim wydarzneiem artystycznym i rozpropagować idee naszego ruchu w jak najszerszej skali.
 5. Koncert „Wiosna w Solankach” – 15 maja 2022
  Informujemy, że po kilku latach przerwy Towarzystwo Śpiewu Chór Halka w Inowrocławiu, wraz z Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu wznawiają doroczny Koncert Chórów pn. „Wiosna w Solankach”. Informacje przedstawił Wiceprezes ds. chórów Eugeniusz Kubski.
  Koncert odbędzie się 15 maja br. Na godzinę 13:00 zaplanowano przyjazd chórów. O godz. 14:00 odbędzie się przemarsz przez miasto w towarzystwie Orkiestry Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino”. Od godz. 15:00 w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego zaplanowano Koncerty poszczególnych zespołów. Każdy z chórów otrzyma posiłek oraz zwrot kosztów przejazdu autokarem. Jeden z autokarów zostanie wyznaczony do ewentualnego przewiezienia osób, które nie mogą uczestniczyć w przemarszu. Wpisowe w wysokości 20,00 zł od każdego członka zespołu należy wpłacać na konto Kujawskiego Centrum Kultury: 65 1020 1505 0000 0102 0183 3680 wpisując w tytule przelewu: nazwę chóru, ilość osób, WPISOWE WIOSNA W SOLANKACH. W związku z koniecznymi działaniami organizacyjnymi:
  • zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres sekretariat@pzchiokp.pl
   W zgłoszeniu prosimy zawrzeć dane zespołu, informacje o zespole, imię i nazwisko dyrygenta
  • WPISOWE NALEŻY WPŁACIĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 29 KWIETNIA BR.
   Bardzo się cieszymy, że tak ważne wydarzenie w życiu naszego Oddziału wraca do kalendarza wydarzeń artystycznych. Serdecznie zachęcamy chóry z całego Województwa do udziału w koncercie!
 6. Informujemy, że WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW połączone z uzupełnieniem składu Zarządu Oddziału odbędzie się w sobotę 11 czerwca o godz. 11:00 (pierwszy termin), 11:15 (drugi termin) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7. Bardzo prosimy o zarezerwowanie tego terminu przez delegatów (maksymalnie 2) każdego chóru i orkiestry.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich zespołów chóralnych i orkiestrowych. Zachęcamy nowe formacje do wstąpienia w nasze szeregi!
Do zobaczenia podczas Walnego Zebrania Delegatów 11 czerwca!

Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Janusz Stanecki