Okólnik nr 2/2022 Zarządu Oddziału

Okólnik nr 2/2022 Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów z dnia 15.06.2022 r.

 1. 11.06.2022 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Wzięło w nim udział 20 przedstawicieli chórów i orkiestr. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w 2021 roku Prezesa Towarzystwa Śpiewu Chóru Męskiego Halka Krzysztofa Sowy. Następnie Delegaci zapoznali się z następującymi dokumentami:
  1. Sprawozdaniem Zarządu Oddziału za okres od 01.03.2020 do 11.06.2022;
  2. Sprawozdaniem Dyrektora Artystycznego za okres od 01.03.2020 do 11.06.2022;
  3. Sprawozdaniem finansowym Skarbnika Zarządu za lata 2020-2021;
  4. Sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej za lata 2020-2021 zakończonymi konkluzją o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
   Nastąpiła krótka dyskusja nad sprawozdaniami zakończona jednogłośnie przyjętą uchwałą o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału za lata 2020-2021.
 2. Walne zebranie przyjęło oświadczenie dotychczasowego wiceprezesa ds. organizacyjnych Łukasza Łodygowskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka Zarządu.
  W związku z powyższym Prezes Janusz Stanecki zaprezentował kandydaturę Jacka Kałamarskiego, zasłużonego działacza społecznego ruchu muzycznego w Regionie Toruńskim. Kierownik Biura Piotr Haik szczegółowo omówił sylwetkę kandydata. Następnie odbyło się głosowanie.
  Walne Zebranie powołało Pana Jacka Kałamarskiego do Zarządu Oddziału powierzając mu funkcję Wiceprezesa ds. organizacyjnych. Nowo wybranemu Wiceprezesowi życzymy wielu sukcesów w działalności na rzecz naszego ruchu.
 3. Walne Zebranie uzupełniło składy dwóch Komisji:
  1. Komisja ds. Odznaki Honorowej – prof. Jan Lach oraz Lucyna Sokołowska
  2. Komisja Rewizyjna – Wojciech Chmieliński
 4. 29.10.2022 r. odbędzie się Uroczysty Koncert z okazji 120-lecia społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej i -rocznicy powstania Oddziału Pomorskiego w Toruniu.
  Tego samego dnia zorganizowany zostanie Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Na wniosek Prezesa Oddziału Walne Zebranie powołało Komitet Organizacyjny w następującym składzie:
  1. Janusz Stanecki – Prezes Oddziału;
  2. Eugeniusz Kubski – Wiceprezes Oddziału;
  3. Mariusz Mikołajczak – Wiceprezes Oddziału;
  4. Jan Lach – Dyrektor Artystyczny;
  5. Renata Szerafin-Wójtowicz – Członek Rady Artystycznej;
  6. Magdalena Filipska – Członek Rady artystycznej;
  7. Kaja Potrzebska – Sekretarz Zarządu;
  8. Justyna Narewska – asystent dyrygenta Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
  9. Piotr Haik – Kierownik Biura.
   W czerwcu planowane jest posiedzenie Komitetu Organizacyjnego. Następnie poinformujemy zespoły o sprawach organizacyjnych.
 5. Kierownik Biura – Piotr Haik przedstawił informacje o stanie Oddziału. Zrzeszonych jest 22 chóry i 13 orkiestr. Zaapelował o pilne przesłanie formularzy sprawozdawczych i opłacenie składek członkowskich przez zespoły, które tego obowiązku nie dopełniły.
 6. W wolnych wnioskach podjęto dyskusję o problemach w naborze nowych członków, szczególnie do zespołów chóralnych.
  Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali pamiątkowy Album wydany z okazji 120-lecia społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkie chóry i orkiestry! Życzymy wielu sukcesów artystycznych i organizacyjnych.
Zapraszamy do zgłoszenia się do udziału w Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego!

Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Janusz Stanecki