Historia

Historia
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Początki

Historia Oddziału Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr rozpoczyna się 5 marca 1892 r., kiedy to utworzono w Poznaniu Związek Kół Śpiewackich na Wielkie Księstwo Poznańskie.

W 1900 roku powołany został Okręg Bydgoski powyższego Związku, a w 1912 powstał Pomorski Związek Kół Śpiewackich. Po wielu perturbacjach związanych z wojenną zawieruchą, rozwiązania w 1949 r. przez władze socjalistyczne zrzeszeń i grup religijnych, w 1951 roku utworzono Zjednoczenie Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych, które w 1973 r. przyjęło nazwę Polski Związek Chórów i Orkiestr.

Kontynuacja

W 1973 r. utworzono Oddział Pomorski PZChiO (będący spadkobiercą Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych), w skład którego wchodziły okręgi: bydgoski, toruński oraz delegaturę Oddziału we Włocławku. W 1987 r., dzięki pracy i organizacji władz oraz wysokiemu poziomowi artystycznemu Okręg Bydgoski usamodzielnił się i stał się autonomicznym Oddział Bydgoskim PZChiO.

Współczesność

Decyzją Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Pomorskiego PZChiO z dnia 15.02.2020 r. oraz Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału Bydgoskiego z dnia 29.02.2020 r., dzięki zaangażowaniu i przeprowadzonych przez Prezesa Oddziału Bydgoskiego prof. dra hab. Janusza Staneckiego z Prezesem Oddziału Pomorskiego Łukaszem Łodygowskim, 29.02.2020 r. utworzono Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2022 r. obchodziliśmy uroczystości związane z jubileuszami: 120-lecia społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej (przesunięty ze względów pandemicznych) oraz 110-lecia powołania Pomorskiego Związku Kół Śpiewackich.

Działalność artystyczna

Oddział jest organizatorem licznych przegladów, festiwali, konkursów oraz koncertów o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Do sztandarowych projektów realizowanych przez Oddział Kujawsko-Pomorski PZChiO należą:

  1. Przegląd Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wiosna w Solankach (rozpoczęty w 1977 r.),
  2. Mecenat dla najstarszych bydgoskich chórów,
  3. Wojewódzki Konkurs Chórów (w latach 1998-2019 – 20 edycji),
  4. Wojewódzki Konkurs Orkiestr (w latach 1998-2019 – 19 edycji),
  5. Wojewódzki Konkurs Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (od 2021 r.).