Komunikat nr 1/2020

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i naszym Regionie zwracam się do Państwa w imieniu własnym. Jeśli sytuacja tylko pozwoli, odbędą się planowane posiedzenia nowego Zarządu Oddziału i Rady Artystycznej. Ukaże się wtedy Okólnik Zarządu Oddziału i Komunikat z posiedzenia Rady Artystycznej. Mam nadzieję, że sytuacja możliwie szybko unormuje się i będzie możliwym wznowienie prób i koncertów naszych zespołów chóralnych i orkiestrowych.

Przekazuję dziś Państwu najważniejsze informacje:

1/ W dniu 29.02.2020 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie przedstawicieli Oddziału Bydgoskiego i Oddziału Pomorskiego PZChiO. Po trzech miesiącach wspólnych rozmów i ustaleń, po decyzjach Zarządów i Zjazdów poszczególnych Oddziałów przyjęto historyczną Uchwałę: z dniem 1. marca 2020 roku w miejsce dotychczasowych Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego powstał jeden, obejmujący swym zasięgiem całe Województwo Kujawsko – Pomorski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Jego siedziba znajdzie się, dzięki uprzejmości JM Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. dr. hab. Jerzego Kaszuby w budynku Uczelni, w ścisłym centrum miasta, przy ul. Warmińskiego 13 ( o otwarciu siedziby poinformujemy osobno ). Bieżący kontakt zapewniamy cały czas: Kierownik Biura – Piotr Haik – tel.  739 907 482 , adres mailowy : sekretariat@pzchiokp.pl , Prezes : janusz.stanecki@wp.pl .

Podczas Walnego Zgromadzenia dokonano uzupełnień w składzie Zarządu nowego Oddziału i Rady Artystycznej. W skład Zarządu weszli: Łukasz Łodygowski – dotychczasowy Prezes Oddziału Pomorskiego, Marcin Makowski – dotychczasowy Skarbnik Oddziału Pomorskiego oraz członek Oddziału – Kaja Potrzebska.

W skład Rady Artystycznej weszli: Robert Stranc – dotychczasowy Dyrektor Artystyczny Oddziału Pomorskiego, członkowie RA  Oddziału Pomorskiego – Magdalena Filipska i Marian Szczepański oraz mjr Dominik Sierzputowski – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

Nowy Zarząd i Rada Artystyczna ukonstytuują się podczas pierwszych posiedzeń.

2/ Do udziału w Zjeździe Chórów i Orkiestr w Licheniu, z okazji 95 – lecia PZChiO zgłosiły się następujące zespoły chóralne i orkiestrowe:
Chóry: Echo Grudziądz, Moniuszko Żnin, Dzwon Bydgoszcz, Brzozowiacy,
Orkiestry: Mogileńska Orkiestra Dęta .
W związku z obecną sytuacją, po konsultacji z Prezesem Zarządu Głównego – Dariuszem Dyczewskim, będziemy na bieżąco informowali o prawdopodobnym przesunięciu terminu Zjazdu. Wiemy już na pewno, że Koncerty Maryjne „ Z różą” zostają przesunięte na jesień br. Będziemy informowali na bieżąco o ewentualnych zmianach terminów innych wydarzeń ( np. Warsztaty dla Kapelmistrzów, Wiosna w Solankach i inne ).

3/ Konkurs Chórów i Orkiestr „O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano na dzień 10. 10. 2020 w Toruniu

4/ Uroczysty Koncert z okazji 120 – lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej zaplanowano na dzień 14. 11. 2020 w Sali Koncertowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Utwory do wspólnego wykonania dla chórów zostały rozesłane mailowo. Prosimy o przygotowanie tylko i wyłącznie przesłanych wersji utworów.
Utwory do wspólnego wykonania dla orkiestr podane zostaną po wznowieniu pracy Rady Artystycznej ( będą to utwory, które orkiestry posiadają w swoim repertuarze).

5/ Proszę o pilne uzupełnienie Sprawozdań z działalności za rok 2019 i przesłanie ich mailowo na adres Biura!

6/ Gorąco zachęcamy nowe zespoły chóralne i orkiestrowe, działające na terenie całego Województwa, do wstąpienia w szeregi naszego Związku. Bardzo proszę prezesów, dyrygentów, członków zarządów poszczególnych zespołów o życzliwą kampanię w tej sprawie. Będzie nam bardzo miło powitać nowe zespoły w naszym gronie. Zachęcamy wszystkich – od chórów dziecięcych, młodzieżowych i studenckich, poprzez orkiestry młodzieżowe, chóry i orkiestry osób dorosłych aż do zespołów seniorskich.

7/ Z całego serca życzę wszystkim naszym członkom przede wszystkim: ZDROWIA!

Obyśmy mogli jak najszybciej wznowić próby i móc pokazać nasze umiejętności artystyczne podczas koncertów, festiwali i konkursów!

Z wyrazami szacunku,

Janusz Stanecki – Prezes Oddziału