Okólnik nr 3/2020

Okólnik nr 3/2020  Zarządu Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z dnia 20.06.2020 r.

Chcielibyśmy powitać wszystkie Chóry i Orkiestry z całego Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Witamy zespoły z dawnego Oddziału Pomorskiego w Toruniu i Oddziału Bydgoskiego. Dzięki naszej wspólnej inicjatywie z dniem 1. marca br. powstał Oddział Kujawsko–Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Cieszymy się niezmiernie, że będziemy mogli wspólnie szerzyć ideę muzykowania zespołowego jako niezwykle ważnego przejawu działalności w ruchu amatorskim. Wszystkim inicjatorom wspólnego działania serdecznie gratulujemy. Nowy Oddział staje się jednym z najsilniejszych w strukturze całego Związku. Wszystkim Zespołom i działaczom życzymy wielu sukcesów w propagowaniu jednej z najpiękniejszych sztuk – Muzyki!

 1. W dniach 14. 05 oraz 20. 06 odbyły się dwa Zebrania Zarządu Oddziału w trybie zdalnym. Zarząd z niepokojem śledzi sytuację epidemiczną w kraju, co wiąże się z przede wszystkim z niemożnością funkcjonowania naszych chórów i orkiestr oraz struktur Związku. W związku z tym musieliśmy podjąć kilka ważnych decyzji, zmieniających dotychczasowe plany.
 2. 14.05 podczas posiedzenia Zarządu dokonano ostatecznego jego ukonstytuowania po połączeniu Oddziałów Pomorskiego i Bydgoskiego w dniu 1.03.2020 r. Zarząd Oddziału przedstawia się więc następująco:
  Prezes – Janusz Stanecki
  Wiceprezes ds Chórów – Eugeniusz Kubski
  Wiceprezes ds Orkiestr – Mariusz Mikołajczak
  Wiceprezes ds Organizacyjnych – Łukasz Łodygowski
  Skarbnik – Irena Nowak
  Sekretarz – Kaja Potrzebska
  Członkowie Zarządu:
  Edward Filipiak
  Adam Filipski
  Marcin Makowski
  Wojciech Putz
  Władysław Rybacki
  Dyrektor Rady Artystycznej – prof. Jan Lach
 3. Jednogłośnie podjęto Uchwałę o przesunięciu ze względów epidemicznych Konkursu Chórów i Orkiestr O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dzień 28. 11. 2020. w Toruniu. W najbliższym czasie zostanie przygotowany przez Radę Artystyczną Regulamin Konkursu. Wszystkie zespoły zostaną poinformowane o sprawach organizacyjnych.
 4. Trwają działania dotyczące przeprowadzki Biura Oddziału do budynku przy  ul. Warmińskiego 13 w Bydgoszczy ( Akademia Muzyczna ). Kierownik Biura odebrał już dokumenty z Biura Oddziału Pomorskiego w Toruniu. Planujemy przeprowadzkę w najbliższym czasie. Ze wzlędu na fakt, że w obu biurach w Bydgoszczy i Toruniu znajduje się duża ilość materiałów i dokumentów historycznych poszukujemy kilka miejsc – szafy – gdzie można by złożyć w depozyt część dokumentów. Bardzo prosimy bydgoskie i podbydoskie chóry i orkiestry, które miałyby takie możliwości o zgłoszenie tego faktu do Kierownika Biura. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc!
 5. Nasza strona internetowa bardzo się zmieniła. Bardzo prosimy o uzupełnianie informacji o zespołach i aktualnych fotografii przez te chóry i orkiestry, które tego jeszcze nie dokonały. Zarząd bardzo docenił starania Kierownika Biura – p. Piotra Haika o to, żeby strona Oddziału była jak najbardziej czytelna i aktualna.
 6. Nasze starania o samodzielność finansową i organizacyjną w ramach PZChiO niestety trochę się opóźniają ze względu na sytuację epidemiczną. Kiedy tylko będzie to możliwe przygotujemy i złożymy wniosek w Sądzie. Na razie przesyłamy informację o połączeniu, nowej nazwie i siedzibie do Zarządu Głównego celem korekty w KRS.
 7. 20.06 odbyło się kolejne, zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału. Po omówieniu sytuacji z Dyrekcją Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ( na widowni może się znaleźć tylko 150 osób – na 900 miejsc, nie ma możliwości występu połączonych zespołów chóralnych i orkiestrowych, cena za wynajem może się podwyższyć – ze względu na obostrzenia) Prezes Oddziału – Janusz Stanecki zaproponował przełożenie terminu Uroczystego Koncertu z okazji 120 – lecia Społecznego Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej z dnia 14. listopada br. na październik roku 2021. Zarząd Oddziału jednogłośnie podjął Uchwałę w tej sprawie. Czynimy to przede wszystkim ze względu na zdrowie i dobrą kondycję wszystkich członków chórów i orkiestr.
  Termin Konkursu Chórów i Orkiestr O Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozostaje bez zmian! – 28. listopada w Toruniu.
 8. Wszystkim członkom chórów i orkiestr naszego nowego Oddziału życzę w imieniu całego Zarządu przede wszystkim – Zdrowia! Liczymy na to, że w niedługim czasie będziemy mogli ponownie rozpocząć naszą pracę dla dobra muzyki i społeczeństwa!

Z serdecznymi pozdrowieniami!

                                                                           Janusz Stanecki – Prezes Oddziału