Miesiąc: czerwiec 2022

Okólnik nr 2/2022 Zarządu Oddziału

przez admin

Okólnik nr 2/2022 Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów z dnia 15.06.2022 r. 11.06.2022 r. w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału. Wzięło w nim udział 20 przedstawicieli chórów i orkiestr. Na początku uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w 2021 roku Prezesa Towarzystwa Śpiewu Chóru Męskiego Halka Krzysztofa Sowy. Następnie Delegaci…