Miesiąc: październik 2023

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

przez admin

30.09.2023 r. w Auli Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Artystycznej Oddziału za lata 2019-2022, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi kadencji 2019-2023 absolutorium. Następnie w drodze głosowania tajnego wybrano Zarząd Oddziału na…