Okólnik 1/2020

OKÓLNIK
ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

 1. W dniu 07.12.2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału.
 2. Przyjęto deklaracje wstąpienia z dniem 01.01.2020 r. do Oddziału cztery nowe zespoły chóralne:
  1. Chór Medici Cantares przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, dyr. Joanna Krause,
  1. Chór Harmonia MGOKiR w Strzelnie, dyr. Ewelina Boesche-Kopczyńska,
  1. Chór Solo il Canto przy Łabiszyńskim Domu Kultury, dyr. Szymon Thiesler,
  1. Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyr. Magdalena Filipska,

Cieszymy się niezwykle, że do Związku wstępują nowe Chóry. Zachęcamy kolejne zespoły chóralne i orkiestrowe do przystąpienia do PZChiO. Prosimy zespoły należące do Oddziału o wsparcie w tym zakresie!

 1. Powołano Komitet Organizacyjny Jubileuszu 120-lecia Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej w składzie:
  • Prezes – Janusz Stanecki,
  • Wiceprzewodniczący – Eugeniusz Kubski,
  • Wiceprzewodniczący – Mariusz Mikołajczak,
  • Dyrektor Artystyczny – Jan Lach,
  • Skarbnik – Irena Nowak,
  • Sekretarz – Edward Filipiak,
  • Kierownik Biura – Piotr Haik.

W styczniu odbędzie się pierwsze zebranie Komitetu, ustalone zostaną szczegóły organizacyjne i podane utwory do wspólnego wykonania.

 1. Omówiono spotkanie Prezesa Janusza Staneckiego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Było ono bardzo owocne. Przedstawiono wspólne propozycje organizacji Konkursów Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku:
  • 09.05.2019 – Specjalny koncert z okazji 90-lecia PZChiO organizowany przez Zarząd Główny w Bazylice w Licheniu. Zachęcamy Chóry i Orkiestry naszego Oddziału – termin zgłoszenia do 15.01.2020 do Biura. Prezes Oddziału 25.01.2020 będzie uczestniczył w specjalnym posiedzeniu Zarządu Głównego PZChiO w Warszawie, gdzie musi zostać przedstawiona ostateczna liczba zespołów. Na dzień dzisiejszy Zarząd Główny proponuje jedynie posiłek w Licheniu, bez zwrotu kosztów przejazdu.
  • 24.05.2020 – doroczny koncert Wiosna w Solankach w Inowrocławiu. Organizator ze strony Oddziału – wiceprezes ds. chórów – Eugeniusz Kubski.
  • 14.11.2020 – Uroczystości i Koncert z okazji 120-lecia Ruchu Muzycznego na Ziemi Bydgoskiej w Filharmonii Pomorskiej. W styczniu 2020 przekazane zostaną szczegóły techniczne oraz utwory do wspólnego wykonania przez chóry męskie oraz mieszane (część kompozycji w opracowaniu na orkiestry dęte i chóry). Zakładamy udział wszystkich zespołów zrzeszonych w Oddziale.
 3. Informujemy, że Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy już trzeci rok prowadzi studia dzienne I stopnia na kierunku Dyrygentura w specjalności Dyrygentura Orkiestr Dętych. W roku 2020 utworzone zostaną studia II stopnia w tej specjalności. Wykładowcami są znakomici fachowcy, m.in. prof. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska, prof. Henryk Wierzchoń, dr mjr Dominik Sierzputowski. Praktyki i koncerty dyplomowe odbywają się z Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy.

Serdecznie zachęcamy szczególnie młodych kapelmistrzów, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności i horyzonty artystyczne do podjęcia studiów I stopnia lub II stopnia (w przypadku osób, które ukończyły wcześniej inne studia). Informacji udziela dr mjr Dominik Sierzputowski, tel. 604-093-188.