Logo promocyjne Miasta Bydgoszcz

Bydgoskie Chóry. Mecenat i Promocja Twórczości to cykliczny projekt realizowany przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który jest finansowany ze środków Samorządu Miasta Bydgoszczy. Pozyskiwane fundusze przeznaczane są na działalność bydgoskich chórów zrzeszonych w naszym Oddziale. W tym roku zostały nim objęte:

  1. Chór Mieszany Dzwon
  2. Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka
  3. Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce
  4. Chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej Medici Cantares

Chór Mieszany Dzwon

W 2023 roku Chór Mieszany Dzwon obchodził jubileusz 100-lecia istnienia i działalności. W ramach w ramach projektu Bydgoskie Chóry. Mecenat i Promocja Twórczości, Zespół wykonał 9 koncertów, m.in. Koncerty Jubileuszowe w Domu Kultury Orion Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Koncert Maryjny Z Różą w ramach cyklu organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz Oddział Kujawsko-Pomorski PZChiO, koncerty pieśni patriotycznych i inne. Zapraszamy na profil Zespołu w portalu Facebook.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka

Towarzystwo Śpiewu Chór Męski Halka w 2023 roku obchodził jubileusz 140-lecia istnienia. Obchody Jubileuszowe odbyły się 25.06.2023 r. w Domu Polskim w Bydgoszczy. W ramach projektu w ramach projektu Bydgoskie Chóry. Mecenat i Promocja Twórczości, Zespół wykonał 8 koncertów, m.in. w Klubie Seniora ZNP, Domie Pomocy Społecznej Jesień Życia, Domie Dziennego Pobytu Kapuściska, Domie Dziennego Pobytu Siesta, dla Fundacji Kujawski Instytut Myśli Patriotycznej. Członkowie Zespołu zostali otrzymali Odznaki Honorowe PZChiO oraz okolicznościowe listy gratulacyjne. Projekt Bydgoskie Chóry. Mecenat i Promocja Twórczości umożliwił pozyskanie środków finansowych na organizację wydarzeń. Zapraszamy na profil zespołu w portalu Facebook.

Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce

Zespół Pieśni Dawnej Fresca Voce w ramach projektu Bydgoskie Chóry. Mecenat i Promocja Twórczości wykonał 8 koncertów m.in. w kościołach na terenie Bydgoszczy, w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Przedszkolu Pod Akacjami, Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół nr 5 MS w Bydgoszczy. Zapraszamy na profil Zespołu w portalu Facebook.

Chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej Medici Cantares

Chór Bydgoskiej Izby Lekarskiej Medici Cantares projektu Bydgoskie Chóry. Mecenat i Promocja Twórczości wykonał 5 koncertów, m.in. w Solcu Kujawskim, Bydgoszczy, Grucie i Toruniu wspierając takie wydarzenia jak: Central European Emergency Medicine 2023, 79. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego, Dożynki Gminne, Ogólnopolski Projekt Fotograficzny Magdy Rdest-Nowak. Zespół wykonał także koncert w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Zapraszamy na profil Chóru w portalu Facebook.

Do góry